Dr. Láng Lívia
ügyvéd, családjogász
Kezdőlap Deutch Rólam Elérhetőségek

Rólam

Láng Lívia

Dr. Láng Lívia ügyvéd vagyok. A Pécsi Jogtudományi Egyetemen végeztem cum laude eredménnyel.

Több, mint tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkezem a büntetőjog és a polgárijog területén.

Praxisom fő profilja a családjog, öröklési jog, kártérítési perek,végrehajátsi jog, munkajog, követelés behajtás és a vállalkozások teljes körű képviselete, ügyintézése, tájékoztatásnyújtás és tanácsadás. E mellett a büntetőeljárásokban vállalom védenceim képviseletét és kapcsolattartást a hozzátartozókkal.

Célom ügyfeleim magas színvonalú jogi képviselete, minda a magánszemélyek, mind a vállalkozások esetében, hogy mindig bizalommal és megelégedettséggel keressék fel irodámat.

Amennyiben jogi segítségre van szüksége, forduljon bizalommal hozzám.


Elérhetőségek:
7623 Pécs, Tompa Mihály u. 62.
+36-70 / 637-82-12
info@pecsi-ugyved.hu

Pécs címere
EU zászló

Családjog

Házassági bontóper (válóper), Gyermekelhelyezés, Tartásdíj, Vagyonmegosztás

A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt,akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. Vagyonmegosztásra nem csak a házasság felbontásakor, hanem a házasság alatt is sor kerülhet, akár bíróság által, akár a felek által kötött szerződés formájában. A vagyonközösséget a házassági életközösség fennállása alatt a bíróság fontos okból bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti. Házassági életközösség megszűnésekor a vagyonközösség is véget ér, és bármelyik házastárs követelheti a közös vagyon megosztását is. Ennek során nemcsak a meglévő vagyontárgyaknak a felek közötti elosztását lehet igényelni, hanem a megtérítési igények (beruházások, adósságok törlesztése, stb.) rendezését is.

További információ a válásokról, válóperekről >>>


Cégalapítás, cégképviselet

 • Székhelyszolgáltatás.
 • Az összes vállalati forma (kft, bt, zrt, nyrt, stb.) létrehozása, átalakítása, teljes körű ügyintézéssel és tanácsadással.
 • Az Ügyfelek igényeinek legjobban megfelelő cégforma és székhely kiválasztása.
 • A vállalkozás hosszú távú, teljes körű, jogi képviselete, ill. érdekképviselet csődeljárás során.
 • Szaktanácsadás; adóhivatalok előtti képviselet, adótartozások rendezése, felszámolási eljárás kezdeményezése és az eljárás során jogi képviselet.

Célom, hogy Ügyfeleim a legjobb kedvezményekben részesüljenek, vállalkozásaik hosszú távú fennmaradása és nyereségessége érdekében.Kereskedelmi és agrár jog

Hazánkban és az Európai Unióban is egyre fontosabb tényezőként jelennek meg a termőfölddel kapcsolatos gazdasági vállalkozások. Rövid határidőn belül vállalom termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződéseit, majd a szerződéskötéseket követően elvégzem a termőföld tulajdon-, illetve használati jogának megszerzéséhez a hazai hatósági eljárásokban a szerződő felek jogi támogatását, érdekképviseletét, kapcsolatot tartok az illetékes hatóságokkal és elősegítem az eljárások gyors, zökkenőmentes lefolytatását.

A kereskedelmi jog területén foglalkozom franchise, faktoring, szállítási és fuvarozási szerződések előkészítésével, szerkesztésével. A mai nehéz gazdasági helyzetben segítséget nyújtok a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások által nyújtott hitelek rendezésében. Első sorban békés úton tárgyalások kezdeményezésével indítok el egy folyamatot, lehetőség szerint ajánlom a hitelkonstrukció váltást illetve módosítást.


Polgárjogi képviselet vagyoni kártérítés, sérelemdíj

Ügyfeleim teljes körű polgárjogi képviseletét is vállalom: személyi jog, dologi jog (szolgalom, haszonélvezet, földhasználat), kötelmi jog (kártérítés, zálogjog, foglaló, kezesség, jótállás, adás vétel, ajándékozás, bérlet, letét, vállalkozás, tartási szerződés) és öröklési jog terén. A személyiségi jogok megsértése egyrészt a sértett vagyonát érintő károkozással (kezelési és ápolási költségek, keresetkiesés, másokkal szembeni tartási kötelezettségek elnehezülése stb.), másrészt a személyét érintő sérelem okozásával (testi épség elvesztésének közérzeti és társadalmi következményei, tartós egészségromlás elszenvedése, elvárható életkor megrövidülésének tudata, fizikai szenvedés, lelki megrázkódtatás, kedélybántalom vagy tartós pszichikai károsodás, az életvitel, a személyes körülmények, a személyiségről mások által alkotott kép hátrányos módosulása, közéleti és elhelyezkedési lehetőségek előnytelen megváltozása stb.) járhat. A polgári jogban az elmúlt század során széleskörűen gyökeret vert az igény a személyiségi jogsérelem pénzbeli ellensúlyozására olyan esetekben is, amikor a jogsértés nem járt vagyoni károkozással.


Büntetőjogi képviselet

A büntetőjog önálló jogág, amely megjelöli azokat a közösségellenes bűncselekményeket, amelyek tanúsítása esetén az elkövetőt büntetőjogi felelősségre vonják és megbüntetik.

Ügyfeleimnek segítséget nyújtok a büntetőeljárás során védelmük ellátásában mind nyomozati, ügyészségi és bírósági szakban. Előzetes letartóztatásban, őrizetben levő ügyfeleim esetében lényeges feladatom a kapcsolattartás, illetve a hozzátartozókkal való kommunikáció.

Célom, hogy ügyfeleim a jogszabályok keretei között a lehető legszélesebb védelemben részesülhessenek.


Biztosítási jog

Irodám jelentős tapasztalattal és szakismerettel rendelkezik a biztosítási jog területén.

Ügyfeleimnek jogi tanácsokat adok káreset bekövetkezésekor, biztosítási szerződéses konstrukciók kidolgozásában és azokkal kapcsolatos vitás kérdésekben. Sokszor fordulnak hozzm biztosítással kapcsolatos problémáikkal multinacionális vállalatok is.

Irodám a biztosítási joghoz kapcsolódóan jogi tanácsadást és képviseletet is ellát.Adásvétel ingó / ingatlan

 • Ingatlanberuházások teljeskörű jogi hátterének biztosítása.
 • Adásvételi szerződések szerkesztése, ügyletek megkötése.
 • Teljeskörű ingatlannyilvántartási ügyintézés.
 • Ingatlanadásvétel során teljeskörű jogi háttér biztosítása.


Ich heiβe Sie recht herzlich an meine Homepage wilkommen !

Ich heiße Lívia Láng, und praktiziere seit 12 Jahren in Ungarn. Ich habe die Juristische Universität in Pécs absolviert, mit dem Ergebniss Cum Laude.

Mein Ziel ist mich für meine Mandanten stark zu machen, damit Sie Ihr Recht auch bekommen. Sie werden durch meine Rechtsanwalkanzlei umfassend und erfolgsorientiert, juristisch wie fachübergreifend, beraten und außergerichtlich sowie gerichtlich vertreten. Ich beschäftige mich als Anwältin mit Folgenden:

 • Bürgerliches Recht (Aufsetzung von Kauf-, Miet-, Werk-, Auftrags-, Unterhalts-, und Lebensrentenverträge)
 • Gesellschaftsrecht (Gründung und Modifizierung von Wirtschaftsgesellschften auf elektronischem Wege, Gründung von Vereinen und Stiftungen
 • Außenhandelsrecht (Agenten-, Vertretungs-, Kommissionverträge, ausschließliche Verwertungsvertäge und sonstige Marketingvertäge, Aufsetzung von Leasing- und Faktoringverträgen)
 • Erbrecht (Aufsetzung von Testamenten und Erbverträgen, sowie Vertretung im Nachlassverfahren)
 • Agrarrecht (Erstellung von Pacht- und Kaufverträgen, Vermögensverwaltung)
 • Immobilienrecht (Grundstücksgestaltung, Immobilienentwicklung, Investitionsverträge
 • Familienrecht (Erstellung von Lebensgefährten- und Vermögensverträgen, Vertretung in Prozessen wegen Auflösung der Ehe)
 • Geltendmachung der Forderungen

Wenn Sie juristische hilfe benötigen, wende Sie sich im Vertrauen an mich.