Dr. Láng Lívia

- ügyvéd -

 

Home

Profil:

Elérhetöség

 

Ügyfeleim teljes körű polgárjogi képviseletét is ellátom: személyi jog, dologi jog (szolgalom, haszonélvezet, földhasználat), kötelmi jog (kártérítés, zálogjog, foglaló, kezesség, jótállás, adás vétel, ajándékozás, bérlet, letét, vállalkozás, tartási szerződés) és öröklési jog terén.  A személyiségi jogok megsértése egyrészt a sértett vagyonát érintő károkozással (kezelési és ápolási költségek, keresetkiesés, másokkal szembeni tartási kötelezettségek elnehezülése stb.), másrészt a személyét érintő sérelem okozásával (testi épség elvesztésének közérzeti és társadalmi következményei, tartós egészségromlás elszenvedése, elvárható életkor megrövidülésének tudata, fizikai szenvedés, lelki megrázkódtatás, kedélybántalom vagy tartós pszichikai károsodás, az életvitel, a személyes körülmények, a személyiségről mások által alkotott kép hátrányos módosulása, közéleti és elhelyezkedési lehetőségek előnytelen megváltozása stb.) járhat. A polgári jogban az elmúlt század során széleskörűen gyökeret vert az igény a személyiségi jogsérelem pénzbeli ellensúlyozására olyan esetekben is, amikor a jogsértés nem járt vagyoni károkozással. 

Ezt a honlapot a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Láng Lívia egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályok szerint:  www.pecsiugyvedikamara.hu